Samen Biobased Bouwen gestart

13-03-2023

We zijn dit jaar goed begonnen: net voor de kerst viel de beschikking op de mat van 8RHK ambassadeurs: samen met Arne Eindhoven voert Richard Liebrechts namens het Grondstoffen Collectief Nederland de regie binnen het project Samen Biobased Bouwen. Voor meer informatie zie: https://www.samenbiobasedbouwen.nl

Fundamenteel anders denken, doen en organiseren

13-03-2023

'Fundamenteel anders denken, doen en organiseren.' Dat is het doel van het Doorbraakprogramma van de provincie Zuid-Holland. Begin januari legde Richard Liebrechts van Ripple-A en het Grondstoffen Collectief Nederland met de rest van het schrijversteam de laatste hand aan het voorstel 'Ontwikkeling Grondstoffenketens op basis van organische reststromen in de regio Rijnland'. Half...
Verder lezen

Interview 'In gesprek met innovators uit de regio'

13-03-2023

Onlangs werd Richard Liebrechts geïnterviewd door de provincie Zuid-Holland in het kader van de circulaire update van de provincie. Je kunt het interview hier teruglezen.

Samen Biobased Bouwen in de Achterhoek

09-04-2022

Vanuit zijn rol als bestuurder en mede-oprichter van het Grondstoffen Collectief Nederland verzorgt Richard Liebrechts samen met zijn collega Arne Eindhoven de inleiding van het evenement Samen Biobased Bouwen op vrijdag 22 september.

De komende jaren is er in de Achterhoek grote behoefte aan bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Met als uitdaging: materialen met een...
Verder lezen

Pilotontwerp publieke reststromen voor bodemverbetering Flevoland

08-09-2021

De provincie Flevoland gaat volgend jaar een nieuwe aanbesteding maaisel voorbereiden waarbij de kans zich voordoet om deze stroom aan boeren in Flevoland ter beschikking te stellen. De provincie heeft Ripple-A gevraagd om inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid en wenselijkheid van deze koppeling en om hiervoor een praktijkonderzoeksprogramma te ontwerpen. Deze opdracht voert...
Verder lezen

Plant eens een boompje!

24-06-2021

Begin juni was het eindelijk zover! Ripple-A mag zich de trotse eigenaar noemen van een eigen Kerspruim in het Voedselbos Gedeelde Weelde in Oudewater. Succes en veel plezier, John van Dijk en Corinne Veraart, loon naar keihard werken!

Voor meer informatie, een bezoekje of donaties: Voedselbos Gedeeldeweelde

Vernieuwersnetwerk Nieuw Groen

12-04-2021

Donderdag 14 april vond een online bijeenkomst plaats van het Vernieuwersnetwerk Nieuw Groen - het netwerk van organisatie dat zich richt op het verwaarden van groene grondstoffen in Zuid-Holland. Meer dan 75 deelnemers waren aanwezig bij het programma 'Van product tot (eind)afnemer'.

Sandra van Kampen vroeg Richard Liebrechts het hemd van het lijf over het Grondstoffen...
Verder lezen

Grondstoffen Collectief Nieuwkoop

13-03-2021

De provincie Zuid-Holland heeft als ambitie om in 2050 100% circulair te zijn. Vanuit het transitiethema “Groene grondstoffen & Voedsel” wil zij bijdragen aan het hoogwaardig en meervoudig verwerken van groene grondstoffen. Vanuit deze context heeft zij het initiatief genomen tot realisatie van een Grondstoffen Collectief Nieuwkoop.

Het Grondstoffen Collectief Nederland, waar...
Verder lezen

Groei & Groet Gemeente Gouda

26-11-2020

Wat doe je als je je collega's in je gemeente mist omdat je allemaal thuiswerkt? En wat doe je als je merkt dat de samenwerking tussen afdelingen hier onder lijdt?

Dan organiseer je een Groei & Groet!

Sinds kort biedt gemeente Gouda haar medewerkers de gelegenheid elkaar online te ontmoeten en aan de hand van actuele thema's met elkaar in gesprek te gaan.

Samen met collega's...
Verder lezen

Verwaarden van publieke reststromen voor bodemverbetering in Flevoland

06-11-2020

In opdracht van de provincie Flevoland verkent Ripple-A momenteel de mogelijkheden voor de inzet van publieke bioreststromen voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in Flevoland.

De provincie Flevoland stimuleert de ontwikkeling van circulaire waardeketens. Tegelijkertijd geven agrarische ondernemers in de provincie aan dat zij hun aandacht voor de bodem willen vergroten omdat...
Verder lezen

Verwaarden van reststromen in Woerden


Naar een circulair business model

In opdracht van het Stadserf van de gemeente Woerden verkende Ripple-A op welke manier het Stadserf kan bijdragen aan het verwaarden van reststromen.

Binnen dit project heeft deze aanpak geleid tot het realiseren van een pilot waarin 500 ton bladmateriaal uit de gemeente Woerden is omgezet tot de bodemverbeteraar bokashi.

Deze bodemverbeteraar wordt nu ingezet in het onderhoud van gemeentelijk groen en beschikbaar gesteld aan een aantal boeren uit de directe omgeving. Daarnaast ontwikkelde Ripple-A een business case die de basis moet vormen voor de voortzetting van de pilot in 2020-2022.


Professionaliseren en opschalen Grondstoffen Collectief Almere


Onder het motto ‘Gewoon beginnen’ heeft het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) de afgelopen tijd veel bereikt in het kunnen verwaarden van reststromen tot grondstoffen voor o.a. papier, biocomposiet en groen beton. Deze ontwikkelingen vroegen eind vorig jaar om een opschalings- en professionaliseringsslag.

De afgelopen maanden heeft Ripple-A het GCA begeleid in de ontwikkeling van een concreet plan om deze opschaling de komende twee jaar te realiseren. In 2020 en 2021 gaat het GCA vijf van de tot nu toe gerealiseerde showcases doorontwikkelen naar business cases; geïntegreerde waardeketens die op een innovatieve manier reststromen concurrerend in de markt kunnen zetten en op die manier bijdragen aan grondstoffenbehoud en reductie van de CO2-uitstoot.


Drukkerij Holland B.V. / Decaprint


Een circulair business model voor Gouda 


Het Ecopark als startpunt

De gemeente Gouda heeft de intentie om een nieuwe milieustraat te realiseren. Hierbij heeft de gemeente zich twee uitdagingen gesteld: 

Hoe kan het Ecopark een rol spelen bij het beperken en upcyclen (verwaarden) van afvalstromen; en welke ontwerpconsequenties heeft dat voor het park? 
Hoe kan het verwaarden van reststromen zodanig georganiseerd worden dat (klein) ondernemerschap en de circulaire economie gestimuleerd kunnen worden? 


In opdracht van de gemeente Gouda heeft Ripple-A samen met de Gido stichting verkend hoe de gemeente aan deze uitdagingen invulling kan geven. Hieruit zijn twee business cases ontwikkeld op basis van een nieuwe manier van samenwerking in de keten voor de verwerking van reststromen: 

het omzetten van grof tuinafval en/of hout omzetten in een biobased product; en 
huisraad reststromen (van banken tot wasmachines) omzetten in tweede kans producten. 


In opdracht van RVO assisteert Ripple-A sociale ondernemingen, MKB-bedrijven en start-ups in het schrijven van hun business plan en het vinden van financiering.


Plantbased Raw Materials


Ripple-A is mede-initiatiefnemer van de stichting Plantbased Raw Materials International.


In een volle zaal in de Goudse Schouwburg daagde Richard Liebrechts met zijn TED-talk ‘Gouda als Goudmijn’ het publiek uit om op een andere manier naar afval te kijken. Of het nu een picknickbank, een afbreekbare plantenpot of walbeschoeiing is, je kunt het zo gek niet bedenken of het kan gemaakt worden van reststromen. De oproep aan de ondernemers in de zaal was duidelijk: aan de slag met een Gouds product gemaakt van reststromen uit Gouda. Da’s eens wat anders dan kaas of stroopwafels!


Als gecertificeerd NewCoach werken wij samen met NewCoach.es in het online trainen en begeleiden van professionals en organisaties in leiderschap, ondernemerschap en innovatie. Essentiële vaardigheden om de verduurzaming van een stad te versnellen.