Nieuwe waardeketens


Verwaarden van reststromen tot toepassingen in de buitenruimte

Het verwaarden van reststromen kan een nieuw verdienmodel en maatschappelijke meerwaarde opleveren voor alle betrokkenen, maar daar komt heel wat bij kijken.

 

Ripple-A begeleidt bedrijven, gemeentes en  waterschappen om gezamenlijk het afvalprobleem om te draaien tot een overvloed aan nieuwe mogelijkheden. Door de aanbodkant van reststromen te combineren met de vraagkant van mogelijke toepassingen identificeren we een aantal kansen om reststromen te verwaarden.

 

Uit deze kansen selecteren we een traject waarin we met alle betrokken partijen als een geïntegreerde waardeketen een nieuw product ontwikkelen. Of dit nu vezelrijk papier, bokashi, biobased beschoeiing of groen beton is, pas als er een innovatief product op tafel ligt komt er echt iets in beweging.

Tegelijkertijd realiseren we grondstoffenbesparing en een directe kostenreductie in verwerkingskosten van afval en inkoop.


Bovendien kunnen nieuwe manieren van verwaarding bijdragen aan het oplossen van andere problemen als bv. bodemdaling, klimaatadaptatie en CO2-uitstoot.


Want door een andere kijk op afval ontstaat er een overvloed aan mogelijkheden.


Bent u betrokken bij het beheer van de openbare ruimte? Heeft u reststromen waar u verwerkingskosten voor maakt zonder dat er waarde wordt gecreëerd?
 
Dan gaan wij graag met u in gesprek om het beheer circulair te organiseren.


Neem contact met ons op.
Van showcase naar business case


Naar een duurzaam verdienmodel voor de gehele keten

Om de circulaire economie te versnellen moeten losse pilots doorontwikkelen tot de nieuwe staande praktijk. Maar hoe doe je dat?


Het doorbreken van huidige marktpraktijken, de blik verleggen naar het proces na de pilot en het bouwen van vertrouwen tussen de betrokken marktpartijen zijn uitdagende stappen in dit proces. Alleen dan onstaat er een duurzaam verdienmodel waar alle organisaties in de keten baat bij hebben.

 

Ripple-A begeleidt dit proces op basis van jarenlange ervaring in het leiden van multidisciplinaire teams en vanuit haar (financieel) economisch specialisme.

Voor meer informatie over de ontwikkeling van duurzame verdienmodellen komen wij graag met u in gesprek.

 Ripple-A is betrokken bij het Grondstoffen Collectief Nederland (GCN). Het GCN adviseert in de ontwikkeling van duurzame verdienmodellen en participeert risicodragend in ruil voor een bescheiden aandeel in de ontwikkelde business case(s). Met de opbrengsten uit deze participaties realiseert het GCN vervolgens nieuwe initiatieven. Ripple-A hanteert hetzelfde ontwikkelmodel. Zo kunt u kosteneffectief met beheersbare risco's de verduurzaming van de buitenruimte versnellen.