Ripple-A


Making cities inclusive, safe, resilient and sustainable

Klimaatverandering, migratie, sociale ongelijkheid en digitalisering - zo maar een paar van de grote mondiale uitdagingen. Door de sterke verwevenheid van deze uitdagingen staan we voor belangrijke keuzes. Hoe markten, bedrijven en regio's zich organiseren, hoe professionals hier in functioneren en hoe mens, natuur en aarde hier van profiteren. 


De top-down manier waarop veel organisaties en regio's van oudsher georganiseerd zijn schiet tekort in het aangaan van deze uitdagingen. Om echt impact te maken dienen problemen integraal benaderd en opgelost te worden. Dus bottom-up en top-down. Hub&spoke en decentraal. Zodat het kaartenhuis niet in één keer in elkaar valt als er iets in één van de sectoren verandert. Zodat er daadwerkelijk iets verandert.


Met het oog op 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 en een 100% circulaire economie in 2050 maken wij ons hard voor een nieuw economisch systeem.

Wij werken aan integrale oplossingen voor onze klanten en ontwikkelen waardeketens en duurzame verdienmodellen.

En wij ontwikkelen leiderschap, ondernemerschap en innovatievaardigheden van organisaties en professionals. Want alleen als we aan de slag gaan gebeurt er iets. Alleen dan dragen we als professional en als organisatie bij aan het bereiken van deze doelstellingen.


Ripple-A wil die steen in de vijver zijn.