Pilotontwerp publieke reststromen voor bodemverbetering Flevoland

08-09-2021

De provincie Flevoland gaat volgend jaar een nieuwe aanbesteding maaisel voorbereiden waarbij de kans zich voordoet om deze stroom aan boeren in Flevoland ter beschikking te stellen. De provincie heeft Ripple-A gevraagd om inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid en wenselijkheid van deze koppeling en om hiervoor een praktijkonderzoeksprogramma te ontwerpen. Deze opdracht voert Ripple-A samen uit met de Lector Bodemkunde van Aeres Hogeschool en de afdelingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Dienst Landbouwkundig Onderzoek van de WUR.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Richard Liebrechts