Verwaarden van publieke reststromen voor bodemverbetering in Flevoland

06-11-2020

In opdracht van de provincie Flevoland verkent Ripple-A momenteel de mogelijkheden voor de inzet van publieke bioreststromen voor het verbeteren van de bodemkwaliteit in Flevoland.

De provincie Flevoland stimuleert de ontwikkeling van circulaire waardeketens. Tegelijkertijd geven agrarische ondernemers in de provincie aan dat zij hun aandacht voor de bodem willen vergroten omdat zij niet de opbrengsten halen die zij theoretisch zouden kunnen halen. De vitaliteit van de bodem staat onder druk. Zij oriënteren zich daarom op mogelijkheden om verschraling en verdichting van de bodem tegen te gaan.

Door deze verkenning verkrijgen we inzicht in het aanbod van bioreststromen en de vraag naar bodemverbeteraar en werken we toe naar een circulaire waardeketen waar de provincie, gemeente(s), aannemers en agrarische ondernemers bij betrokken worden. Deze waardeketen draagt vervolgens bij aan een betere bodemkwaliteit, biodiversiteit, een circulaire manier van verwerken van reststromen en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze keten, neem dan contact op met Richard Liebrechts.