Ripple-A betrokken bij ontwikkeling nieuw Ecopark Gouda

Ecopark Gouda

Ripple-A betrokken bij ontwikkeling nieuw Ecopark Gouda

694 460 Ripple-A

Begin 2019 wil de gemeente Gouda een nieuw Ecopark realiseren. De gemeente heeft de ambitie om dit Ecopark te ontwikkelen tot meer dan alleen een afvalbrengstation. Door samenwerking te zoeken met bedrijven die interesse hebben in het upcyclen van afvalstromen, hoopt de gemeente ondernemerschap te stimuleren en de hoeveelheid afval te beperken.

Plan van aanpak Ripple-A

Vanwege onze expertise in het produceren van grondstoffen vanuit afval en onze eerdere samenwerking hierin met gemeenten en bedrijven, zijn we aan de slag gegaan met een plan van aanpak voor de gemeente Gouda. Wat we gaan doen:

Inventariseren van huidige inzameling en kosten

Belangrijk is eerst na te gaan welke reststromen nu worden ingezameld bij het afvalbrengstation. Waar bestaan ze uit, welke kosten zijn ermee gemoeid, welke mogelijkheden zijn er tot hergebruik en welke verdienpotentie is er?

Benaderen van potentieel geïnteresseerde bedrijven

Vanuit de inventarisatie bekijken we welke bedrijven uit de regio met deze reststromen aan de slag kunnen. We voeren gesprekken met bedrijven en benaderen hen voor een eventuele samenwerking.

Verdiepende gesprekken met geïnteresseerde bedrijven

Met de bedrijven die hebben aangegeven interesse te hebben voeren we verdiepende gesprekken over de reststromen die ze willen gebruiken, de uit te voeren activiteiten en hun wensen met betrekking tot het nieuwe Ecopark.

Een nieuw Ecopark, en dan?

In een later stadium willen we onder een aantal bedrijven de interesse peilen van bredere circulaire ambities in Gouda. Aan de hand van inspiratiesessies hopen we tot een of twee pilotprojecten te komen. Wordt vervolgd!