Van showcase ´╗┐naar ´╗┐business case


Naar een duurzaam verdienmodel voor de gehele keten

Om de circulaire economie te versnellen moeten losse pilots doorontwikkelen tot de nieuwe staande praktijk. Maar hoe doe je dat?

 

Het doorbreken van huidige marktpraktijken, de blik verleggen naar het proces na de pilot en het bouwen van vertrouwen tussen de betrokken marktpartijen zijn uitdagende stappen in dit proces. Alleen dan onstaat er een duurzaam verdienmodel waar alle organisaties in de keten baat bij hebben.

 

Ripple-A begeleidt dit proces op basis van jarenlange ervaring in het leiden van multidisciplinaire teams en vanuit haar (financieel) economisch specialisme.

Voor meer informatie over de ontwikkeling van duurzame verdienmodellen komen wij graag met u in gesprek.

Ripple-A is betrokken bij het Grondstoffen Collectief Nederland (GCN). Het GCN adviseert in de ontwikkeling van duurzame verdienmodellen en participeert risicodragend in ruil voor een bescheiden aandeel in de ontwikkelde business case(s). Met de opbrengsten uit deze participaties realiseert het GCN vervolgens nieuwe initiatieven. Ripple-A hanteert hetzelfde ontwikkelmodel. Zo kunt u kosteneffectief met beheersbare risco's de verduurzaming van de buitenruimte versnellen.