1e Nationale grondstoffendag

1e Nationale grondstoffendag

1200 675 Ripple-A

Afgelopen donderdag was Richard Liebrechts van Ripple-A met een kleine afvaardiging uit Gouda en het Groene Hart Circulair aanwezig bij de eerste Nationale Grondstoffendag Almere. De Nationale Grondstoffendag vond tegelijk plaats met de opening van het Grondstoffen Collectief Almere. Almere loopt als gemeente voorop in het creëren van waarde uit stedelijke reststromen als waterplanten, houtsnippers en baggerslib. Tijdens de dag zijn de eerste contacten gelegd voor uitwisseling van kennis en contacten tussen Almere en de negen vertegenwoordigde Groene Hart gemeentes. Deze week zijn de eerste gesprekken in het Huis van de Stad in Gouda.