Creating ripples of change

Verandering teweeg brengen

Met Ripple-A werpen we een steen in de vijver. Daarmee veroorzaken we een rimpeling. Een rimpeling die verandering teweegbrengt. Wij denken niet in termen van ‘binnen- en buitenland’, maar opereren grenzeloos in deze wereld. We werken aan maatschappelijke – en ecologische ontwikkeling met economisch positieve uitwerking (op termijn). Daarbij streven wij er altijd naar de kleinst mogelijke voetafdruk achter te laten.

Sociale onderneming

Ripple-A is een sociale onderneming die opereert in een nieuw tijdperk. Wij helpen organisaties maatschappelijke problemen om te vormen tot ideeën en deze uit te werken tot kansen, tot slimme oplossingen, tot een bedrijfsmodel, een nieuwe markt. Wij werken vanuit een netwerk van specialisten met wie wij samenwerkingen aangaan.

Stedelijke reststromen, sociaal ondernemerschap en ‘Labour 4.0’

Stedelijke reststromen

De natuur kent geen afval, toch is stedelijk afval wereldwijd een groeiend probleem. Als één van de oprichters van Plantbased Raw Materials International ontwikkelt Ripple-A uit organische reststromen diervoeder en biologisch afbreekbare grondstoffen voor bv. de papier-, verpakkings- en plasticindustrie in Durban, Zuid-Afrika.

Sociaal ondernemerschap

Sociale ondernemingen en start-ups kennen geen gebrek aan enthousiasme en energie. Ripple-A laat sociale ondernemingen hun doelstellingen bereiken door dit enthousiasme te complementeren met kennis en kunde daar waar deze tekortschieten. Ripple-A coacht sociale ondernemingen en verschaft toegang tot (subsidie)financiering.

Labour 4.0

Plannen genoeg, maar zonder man (m/v) geen succesvol plan. Een goed team is essentieel voor het slagen van een sociale onderneming of start-up. Ripple-A werkt nauw samen met Smrt.bio, een laag drempelige platformoplossing voor het inrichten van HR-infrastructuur en het aantrekken en wendbaar houden van talent.

Hou het Nieuws op onze website in de gaten om ontwikkelingen op deze drie gebieden op de voet te volgen.

Samen rimpeling veroorzaken

Alle projecten waaraan wij werken hebben een grote gemene deler. Ze komen voort uit de drive een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk om te buigen. Wij vernemen graag van u welk vraagstuk u bezighoudt. Vertel ons uw ideeën, plannen, idealen en struikelblokken. Wij verkennen samen de mogelijkheden en bespreken hoe we samen die rimpeling kunnen veroorzaken. We zijn benieuwd welke rol wij kunnen nemen in uw initiatief. Maar laten we beginnen met een kennismaking.

Wat doen wij?

De ommezwaai maken

Langzaam maar zeker maken we de ommezwaai. We kijken anders naar onze economie, naar ons afval en naar onze energiebehoefte. Gelukkig maar. Ook vanuit menselijk oogpunt kijken we nader naar hoe we samenwerken en hoe onze activiteiten het leven van anderen beïnvloeden. We zijn het erover eens dat dingen drastisch moeten veranderen, maar welke stappen kunnen wij zelf zetten?

Bij Ripple-A hebben we onze dienstverlening georganiseerd in zes stappen.

 • Wat is het probleem?

  Dit is de fase waarin we de eerste rimpeling in het water veroorzaken. Het probleem wordt aangepakt. Bij Ripple-A starten we elk traject vanuit het probleem dat opgepakt gaat worden. We verspillen geen tijd aan productontwikkeling als we niet overtuigd zijn dat daarmee het probleem kan worden opgelost. Een maatschappelijk probleem identificeren is  vrij eenvoudig. Maar blootleggen wat het probleem precies is vereist een antwoord vinden op de juiste vragen. Met Ripple-A stelt u de juiste vragen en komt u tot duidelijke, doelgerichte antwoorden.

 • Hoe lossen we het op?

  Kansen en uitdagingen bestaan overal, zolang je ze wilt zien en bereid bent te denken in mogelijkheden. Overheden, bedrijven en andere organisaties zetten stappen. Particuliere initiatieven worden overal actief. Iedereen opereert vanuit haar eigen kern en omgeving. Ripple-A kijkt en denkt graag met u mee. Wij kunnen het voortouw nemen en samen met u kansen aanduiden en oppakken. Zo kunnen we vanuit sociaal – en maatschappelijk oogpunt nieuwe businessmodellen ontwikkelen en komen tot product-market fits die financieel en maatschappelijk rendement opleveren. Dit klinkt misschien erg optimistisch en idealistisch, maar we toetsen onze inbreng altijd aan de realiteit.

 • Werkt het?

  Met gevestigde methoden uit de oude – en de nieuwe economie toetsen wij de businessmodellen aan de realiteit van de markt. Wij zijn thuis in zowel de lean startup – en de lean canvas methodologie als in de traditionelere marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies. Welke methodiek we toepassen, kiezen we in samenspraak met u. Ons gemeenschappelijk doel blijft om focus te houden op realiteit en rendement, waarbij we het maatschappelijke vraagstuk altijd in het oog houden.

   

 • Aan de slag!

  Hier ligt de essentie van Ripple-A, dit is waar de rimpeling echt impact begint te krijgen.

  Als het tijd is om plannen om te zetten in werkelijkheid, kan Ripple-A u op weg helpen. Wij stappen graag in waar de behoefte is en kunnen zowel meedenken als meedoen. Wij zouden een rol of een combinatie van rollen kunnen nemen in het team, bijvoorbeeld als aanjager, adviseur, assistentieverlener, inspirator, manager of investeerder.

 • Nieuwe denkwijze

  Sociaal – / maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijdragen aan een circulaire economie vragen om een manier van denken en doen die voor veel professionals nog nieuw is. Niet alleen gaat een product of een project een proces door, de hele organisatie ontwikkelt zich. Als bestaande organisatie bewandelt u nieuwe wegen, een nieuwe denkwijze komt op gang. Vormt u een nieuwe organisatie, dan zal deze nog een hele ontwikkeling gaan doormaken. Ripple-A kan ondersteunen en expertise inbrengen bij:

  • teamvorming
  • projectontwikkeling
  • projectrealisatie
  • projectmanagement
  • financiering
  • training en coaching
 • Groeien en opschalen

  Als gevestigde sociale onderneming wilt u uw succesvolle business model uitrollen in andere markten om ook daar impact te creëren. Ripple-A adviseert bij strategische keuzes gericht op groei, opschalen en repliceren van uw business model. Wij maken hierbij gebruik van onze kennis van binnen- en buitenlandse markten.

Dezelfde frequentie?

Wellicht heeft u al concrete plannen voor de ontwikkeling van een gebied of industrie of voor het vermarkten van een (rest)product. Misschien staat uw organisatie op het punt de volgende stap te nemen de toekomst in. Waarschijnlijk zitten we dan al aardig op dezelfde frequentie. Ripple-A denkt graag met u mee over de mogelijkheden. Zo komt vanzelf ter sprake in welk opzicht wij onze diensten kunnen verlenen of aan wie van onze partners wij u kunnen introduceren. Wat er ook van zal komen, het begint met een kennismaking.

Wie zijn wij?

Een beweging realiseren

Ripple-A is meer dan een eenmansbedrijf. Wij werken samen met sociaal ondernemers, innoverende technici en bevlogen mensen. Een beweging creëer je tenslotte niet alleen!

Intrinsieke maatschappelijke missie

Mijn naam is Richard Liebrechts. Al jaren zet ik mijn expertise als econoom in voor ontwikkeling; ontwikkeling van gebieden en achterland, van opkomende markten en van jonge industrieën overal in de wereld. Daarmee draag ik overtuigd bij aan werkgelegenheid, menselijke ontwikkeling en voorspoed. Ik houd daarbij mijn intrinsieke maatschappelijke missie altijd scherp in het vizier.

Circulaire economie

De ecologische voetafdruk die wij als mens achterlaten zie ik als een gegeven. Deze voetafdruk zo klein mogelijk maken is een verantwoordelijkheid die ik vol overtuiging draag. Als je vanuit dat perspectief de wereld bekijkt, blijken de mogelijkheden legio. Afval wordt grondstof; een kostenpost wordt een bron. Circulaire economie is een prachtig vak. Samen met maatschappelijk betrokken ondernemers en innoverende technici kom ik op het spoor van nieuwe kansen voor economie èn ecologie. Inspirerende toekomstplannen rol ik vervolgens het liefst uit met een team. Met een combinatie van expertises kom je tot een succesvol en bewust product.

De stappen op weg naar resultaat

In de afgelopen twintig jaar heb ik de verschillende stappen op de weg naar succesvol resultaat verkend. Ik verrichtte veldwerk over de hele wereld, werkte als onderzoeker, adviseur, beleid-uitvoerder en eindverantwoordelijk manager. Ook nam ik deel aan beoordelingen en evaluaties van grote internationale overheidsprogramma’s. Zo komt het dat ik niet alleen de weg weet naar overheidsorganen en financiers, maar ook actief kan meedenken in een operationele organisatie.

Nieuwsgierig en leergierig

Ik kan wel zeggen dat ik in de afgelopen jaren een wereld aan kennis en ervaring heb opgedaan, maar als u mij leert kennen, zult u merken dat ik nog altijd de nieuwsgierige, leergierige ontdekkingsreiziger ben die ik was toen ik mijn loopbaan begon. Ik zit altijd vol ideeën en voed mijzelf graag met de inspiratie van anderen.

Contact

Vrijblijvend contact opnemen

Wij komen graag bij u langs om eens door te spreken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. U kunt telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Onderstaand formulier invullen kan ook, wij reageren altijd binnen 24 uur.

Richard Liebrechts

Bezoekadres: Ridder van Catsweg 89, Gouda

+31 (0)6 12969241

richard.liebrechts@ripple-a.com


Uiteraard kunt u ook contact opnemen via dit contactformulier

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses only functional cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.